ANALPHABETUS

ANALPHABETUS
ANALPHABETUS
Graece Α᾿ναλφάβητος. i e. Illiteratus, epithetum Iustiniano Imperatori attributum, quasi lireras ignorâsset. Ex Suida Baronius ad A. C. 526. num. 2. apud Macrum.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • analfabeto — (Del lat. analphabetus < gr. analphabetos < an, privativo + alphabetes, alfabeto.) ► adjetivo/ sustantivo 1 Que no sabe leer ni escribir. 2 Ignorante, inculto: ■ es un analfabeto que no sabe nada de nada. SINÓNIMO iletrado * * * analfabeto …   Enciclopedia Universal

  • analphabète — [ analfabɛt ] adj. • 1580, repris fin XIXe; it. analfabeto, gr. analphabêtos « qui ne sait ni A ni B » ♦ Qui n a pas appris à lire et à écrire. ⇒ illettré (2o). Subst. Une analphabète. Par ext. (Péj.) Complètement ignare. ● analphabète adjectif… …   Encyclopédie Universelle

  • analfabet — ANALFABÉT, Ă, analfabeţi, te, s.m. şi f., adj. (Persoană) care nu ştie să scrie şi să citească; neştiutor de carte. ♦ fig. Ignorant; incult. – Din fr. analphabète. Trimis de ana zecheru, 13.09.2007. Sursa: DEX 98  ANALFABÉT s. neştiutor de carte …   Dicționar Român

  • analfabeta — /analfa bɛta/ (ant. analfabeto) [dal lat. tardo analphabetus, gr. analphábētos, der. di alphábētos alfabeto , col pref. an priv.] (pl. m. i ). ■ agg. 1. [chi non sa né leggere né scrivere] ▶◀ illetterato. ◀▶ (non com.) alfabeta, alfabetizzato,… …   Enciclopedia Italiana

  • analfabeto — {{#}}{{LM A02259}}{{〓}} {{SynA02307}} {{[}}analfabeto{{]}}, {{[}}analfabeta{{]}} ‹a·nal·fa·be·to, ta› {{《}}▍ adj./s.{{》}} {{<}}1{{>}} {{♂}}Referido a una persona,{{♀}} que no sabe leer ni escribir: • El número de analfabetos en este país ha… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

  • analfabeto — analfabeto, ta (Del lat. analphabētus, y este del gr. ἀναλφάβητος). 1. adj. Que no sabe leer ni escribir. U. t. c. s.) 2. Ignorante, sin cultura, o profano en alguna disciplina …   Diccionario de la lengua española

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”